آزاده نامداری در جشنواره فجر !

آزاده نامداری همسر سجاد عبادی که یک دختر چندماهه به نام گندم دارند ، در برج میلاد حاضر شدند . آزاده نامداری پیش ازین همسر فرزاد حسنی بود که در ماجرایی جنجالی از وی طلاق گرفته بود .در ششمین روز از ...