با سازنده اصلی رایانه آلن تورینگ اشنا شوید

,آلن تورینگ,آلن تورینگ فیلم,آلن تورینگ همجنسگرا,آلن تورینگ همجنس,الن تورینگ که بود,آلن تورینگ کتاب,همجنسگرایی آلن تورینگ آلن تورينگ (Alen Mathison Turing) ، پدر علم محاسبه نوين و علم رايانه، روز ۲۳ ماه ژوئن ۱۹۱۲ در بريتانيا متولد شد. او دومين و آخرين ...