باز هم اجرای یک نمایش روسی دیگر ، «مترانپاژ».

باز هم اجرای یک نمایش روسی دیگر , ,نمایش فیلم روسیاه,نمایش هوایی روسیه,نمایشگاه هوایی روسیه,نمایشگاه هوایی روسیه ۲۰۱۵, درباره روسیه هفته نامه چلچراغ – الهه حاجی‌زاده، سیدمهدی احمدپناه: ذائقه ایرانی، محصول ...