بیوگرافی فرامرز قریبیان,زندگی نامه فرامرز قریبیان,بیوگرافی جدید فرامرز قریبیان,بیوگرافی بازیگر فرامرز قریبیان,هنرمند فرامرز قریبیان ▪ تاریخ تولد: ۱۳۲۰ ▪ پدر سام قریبیان (بازیگر و مجری)فرامرز قریبیان بازی در سینما را با فیلم «بیگانه بیا» ساخته مسعود کیمیایی در سال ۱۳۴۷ آغاز ...