بیوگرافی مرتضی احمدی,زندگی نامه مرتضی احمدی,بیوگرافی جدید مرتضی احمدی,بیوگرافی بازیگر مرتضی احمدی,هنرمند مرتضی احمدی,زندگینامه بازیگر مرتضی احمدی,بیوگرافی کامل مرتضی احمدی,درباره ی مرتضی احمدی مرتضی احمدی ۱۰ آبان ۱۳۰۳ در حنوب تهران متولد شد. او برای تحصیل ابتدا به مکتب و سپس به ...