بیوگرافی Yurdaer Okur,زندگی نامه Yurdaer Okur,بیوگرافی جدید Yurdaer Okur,بیوگرافی بازیگر Yurdaer Okur,هنرمند Yurdaer Okur تورگات  در سریال کارادایی دادستانی است که با یکی از وزرا مشغول انجام کارهای خلاف می باشد، ضمن اینکه به دختر وزیر یعنی فریده که یک قاضی ...