گقت و گو با پدر تئاتر دانشگاهی ایران .

گقت و گو با پدر تئاتر دانشگاهی ایران , دکتر فرهاد ناظر زاده,کتاب های دکتر فرهاد ناظر زاده کرمانی,پروفسور فرهاد ناظر زاده, روزنامه شرق – عسل ...