والت دیزنی,والت دیزنی فراماسونری,والت دیزنی سیندرلا,والت دیزنی شیطان پرستی,والت دیزنی کجاست,والت دیزنی بازی,والت دیزنی پرنسس,والت دیزنی عکس,والت دیزنی فراماسون «والت ديسني» (كه نام واقعي اش والتر اليا ديسني بود)، در ۵ دسامبر سال ۱۹۰۱ در شهر شيكاگو و در یک خانواده ...